جزییات مناقصه و مزایده

Molecular Sieves for LPG Treatment-ساخت داخل

مناقصه

99/005R10 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

Molecular Sieves for LPG Treatment-ساخت داخل

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

Molecular Sieves for LPG Treatment-ساخت داخل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 330.21 44ca9ab2-74b5-4f95-a6a5-b1e38bbbe416.pdf
آگهی سایت 205.75 efdd6ff5-9ded-474e-8d5f-7880fb701786.pdf