جزییات مناقصه و مزایده

خرید GASKET

مناقصه

99/061

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید GASKET

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید GASKET

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 174.00 8e434e38-97d4-4a30-af7b-6473f1a472d3.doc
آگهی سایت 80.50 cbbe627a-cf7d-45ec-b89b-61e60b9bff9f.doc