جزییات مناقصه و مزایده

HEATING ELEMENT " ETRIX CHORMALOX"

مناقصه

99/016R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

HEATING ELEMENT " ETRIX CHORMALOX"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

HEATING ELEMENT " ETRIX CHORMALOX"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 70.75 4637181b-2677-49ae-b7e3-d63629c8a753.docx
آگهی سایت 88.50 096bf466-fdb2-491f-98ce-f6dd952fa812.doc