جزییات مناقصه و مزایده

P/F:PROCESS.GAS CHROMATOGRAPH"SIEMENS"

مناقصه

99/073

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

P/F:PROCESS.GAS CHROMATOGRAPH"SIEMENS"

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

P/F:PROCESS.GAS CHROMATOGRAPH"SIEMENS"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 221.25 e62b3039-48f1-4a30-9c37-9a3d3822fdb3.pdf
آگهی سایت 90.68 ba12b8fc-662c-4780-99ed-fa2103d07255.pdf