جزییات مناقصه و مزایده

TUBE BUNDLE

مناقصه

99/081

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

TUBE BUNDLE

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

TUBE BUNDLE

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 179.50 f12d5e34-7a38-4a0b-a21c-37223a4d632d.doc
آگهی سایت 24.36 75c57520-41ee-433d-8646-a2e79d5485a9.docx