جزییات مناقصه و مزایده

GATE VALVE -ساخت داخل

مناقصه

99/018R10

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

GATE VALVE -ساخت داخل

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

GATE VALVE -ساخت داخل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 327.48 37cd61eb-fda8-4502-86a2-16a069ea5774.pdf
آگهی سایت 205.37 91f537ec-305a-4b96-acad-faf544a8f603.pdf