جزییات مناقصه و مزایده

چراغ قوه ضد انفجار آتش نشان

مناقصه

99/053

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

چراغ قوه ضد انفجار آتش نشان

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

چراغ قوه ضد انفجار آتش نشان

 


عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 79.07 3c808056-898e-49fe-baa5-47e9e3180fb0.docx
آگهی سایت 80.00 172ddd1f-48db-49c2-988c-9d8ad3e140cb.doc