جزییات مناقصه و مزایده

احداث اتاقک اپراتوریضد انفجار واحد 106 پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/6034

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

احداث اتاقک اپراتوریضد انفجار واحد 106 پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

احداث اتاقک اپراتوریضد انفجار واحد 106 پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
مناقصه گران مشارکتی 100.53 a65cb9bd-3c17-4bcd-a16b-d1ea06ac20bf.pdf
آگهی روزنامه 78.57 f05f408b-f958-45c3-ae71-f814178d1d9e.pdf
ارزیابی کیفی 1306.53 7d35de4b-27e2-4817-9e42-87fe392cafd0.pdf
آگهی سایت 1342.42 3a0c5d0d-9893-411d-877e-6ab1a66332a3.pdf