جزییات مناقصه و مزایده

BALL VALVE

مناقصه

98/20R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

BALL VALVE

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

BALL VALVE