جزییات مناقصه و مزایده

خرید سیلندر دستگاه تنفسی

مناقصه

97/006r1

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید سیلندر دستگاه تنفسی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید سیلندر دستگاه تنفسی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 104.15 ebf22f78-8a6a-4db6-afca-9cb96b0cbb39.docx
آگهی سایت 274.00 d8f597d8-54dc-4abc-978c-d1a2f0f489f3.doc