جزییات مناقصه و مزایده

خرید WATERJET

مناقصه

99/010R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید WATERJET

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید WATERJET           

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 186.99 993cb8a1-737c-45d3-849c-0c7f0627d85d.pdf
آگهی سایت 351.18 54e80895-32c7-45ec-969e-74364a709431.docx