جزییات مناقصه و مزایده

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران‌های ستاد و پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

99/887 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران‌های ستاد و پالایشگاه دوم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران‌های ستاد و پالایشگاه دوم


 شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی  

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 66.76 1dad62e7-10f4-4b00-afa7-e7d86339e5fe.pdf
آگهی سایت 640.76 80bc5b3a-8c63-45fc-9783-f017acc9c09c.pdf