جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، تأسیسات و سیستم‌های برودتی و تهویه مطبوع و سیستم‌ها، تجهیزات و ادوات الکتریکی پالایشگاه دوم

مناقصه

99/2070tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، تأسیسات و سیستم‌های برودتی و تهویه مطبوع و سیستم‌ها، تجهیزات و ادوات الکتریکی پالایشگاه دوم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، تأسیسات و سیستم‌های برودتی و تهویه مطبوع و سیستم‌ها، تجهیزات و ادوات الکتریکی پالایشگاه دوم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 187.32 66fdd9cc-cbbb-4c17-80b6-58abdaf02969.pdf
ارزیابی کیفی 1057.88 7e1ed429-5dbb-4b7e-a305-cdce955cbb71.pdf
آگهی سایت 276.83 6a65fb2f-de3a-4961-8cb3-176d28b2b41c.pdf
آگهی روزنامه 135.00 ed9311f6-2f83-4fae-99ad-9e16acdcd2eb.doc