جزییات مناقصه و مزایده

کابل فیبر نوری ساخت داخل

مناقصه

99/039

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

کابل فیبر نوری ساخت داخل

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

کابل فیبر نوری ساخت داخل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 65.99 aa142d64-daa2-4fb7-9d95-e4ec9bc7513a.docx
آگهی سایت 80.50 bed2d046-63c9-4e07-aec4-9b991d32f5d9.doc