جزییات مناقصه و مزایده

FIRE & GAS DETECTION “ZELLWEGER”

مناقصه

99/08R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

FIRE & GAS DETECTION “ZELLWEGER”

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

FIRE & GAS DETECTION “ZELLWEGER”