جزییات مناقصه و مزایده

Pressure switch for unit 106

مناقصه

99/003R10

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

Pressure switch for unit 106

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

Pressure switch for unit 106

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 325.34 24017d0f-684d-4609-b384-ac053d5f9575.pdf
آگهی سایت 205.54 f2fc9498-0f8f-49fa-8525-9f70106509e4.pdf