جزییات مناقصه و مزایده

INSERT

مناقصه

98/116tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

INSERT

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 194.00 94929c23-0ebe-4b1a-b216-6a4c74231993.doc
آگهی سایت 71.28 fda3ed5d-3762-4ec0-945f-4aa53eb3f9cb.docx