جزییات مناقصه و مزایده

احداث ساختمان check point پالایشگاه دهم

مناقصه

99/10007

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

احداث ساختمان check point پالایشگاه دهم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

احداث ساختمان  check point پالایشگاه دهم

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 59.19 215acfcf-85d7-41dc-92bc-2341b1ca5b53.pdf
آگهی سایت 693.51 db169b3d-bdee-4197-8d95-793b48608112.pdf