جزییات مناقصه و مزایده

STEEL BELT "SANDVIK"

مناقصه

99/005R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

STEEL BELT "SANDVIK"

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

STEEL BELT "SANDVIK"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 182.50 5f1179cf-4f27-498b-a4f3-ceb8d025c75b.doc
آگهی سایت 53.00 fc191b87-0992-4b01-b968-5a9648047535.doc