جزییات مناقصه و مزایده

ELECTRICAL MOTORS BEARINGS

مناقصه

99/007R10

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ELECTRICAL MOTORS BEARINGS

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

ELECTRICAL MOTORS BEARINGS

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 466.99 376f3de5-7249-4c5b-a503-b1b0ad6b05a6.pdf
آگهی سایت 205.53 a452f06b-06cb-4e63-97c4-d5c5dd020a7e.pdf