جزییات مناقصه و مزایده

" PLUGE AND SOCKET"

مناقصه

98/087tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" PLUGE AND SOCKET"

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

" PLUGE AND SOCKET"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 208.00 42cabc08-5826-45dd-9f9d-db2af3263a1d.doc
آگهی سایت 81.00 5e4be411-426d-45f2-ab02-e5835881c155.doc