جزییات مناقصه و مزایده

PIPE CUTTER MACHINE

مناقصه

99/005R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

PIPE CUTTER MACHINE

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

PIPE CUTTER MACHINE

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 260.44 08084dfd-1101-4675-86de-a51fe81c6cd1.pdf
آگهی سایت 258.78 6e18038e-b58f-40f1-a50d-aad0775add35.docx