جزییات مناقصه و مزایده

اجرای ۱۴ طرح اصلاحی مکانیک پالایشگاه دوم

مناقصه

99/2077

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

اجرای ۱۴ طرح اصلاحی مکانیک پالایشگاه دوم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

اجرای ۱۴ طرح اصلاحی مکانیک پالایشگاه دوم

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 1512.19 ee615c45-fb7e-4192-b40a-acac3a2dc179.pdf
آگهی سایت 781.11 a279eef5-77b3-41f4-908a-a801ede582ba.pdf
آگهی روزنامه 135.00 0248337c-e692-444f-a05e-32138e9617a9.doc