جزییات مناقصه و مزایده

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تأمین و اجاره وسایط نقلیه سبک بنزینی و مینی‌بوس با راننده پالایشگاه دوم

مناقصه

99/2072

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تأمین و اجاره وسایط نقلیه سبک بنزینی و مینی‌بوس با راننده پالایشگاه دوم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تأمین و اجاره وسایط نقلیه سبک بنزینی و مینی‌بوس با راننده پالایشگاه دوم

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 112.19 7ff9d1df-bdb4-4625-a14e-7eec9f9c21f3.pdf
ارزیابی کیفی 1632.92 8094b484-884f-4c79-8c24-f5b97406a11b.pdf
آگهی سایت 772.16 e79621a7-f3b0-42ba-874a-b3aedab5ba84.pdf
آگهی روزنامه 134.50 0191a3e6-5f71-4aa1-b762-73bc7a8614c4.doc