جزییات مناقصه و مزایده

" MOLECULAR SIEVES "

مناقصه

99/007

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" MOLECULAR SIEVES "

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

" MOLECULAR  SIEVES  "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 211.50 9773893e-1a89-4dd8-9565-613d75b2dbe0.doc
آگهی سایت 81.50 adacbd9e-1b12-44d6-8428-b7192b8c95eb.doc