جزییات مناقصه و مزایده

" GLOBE VALVE "

مناقصه

97/019tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" GLOBE VALVE "

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

" GLOBE VALVE  "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 193.50 c4791a76-1763-4798-8d6f-ad2b6cffc2d0.doc
آگهی سایت 81.50 7ab53c81-9de9-4120-8924-f300a3c82810.doc