جزییات مناقصه و مزایده

PLC ساخت شرکت SIEMENS

مناقصه

99/015

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

PLC ساخت شرکت SIEMENS

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

PLC     ساخت شرکت  SIEMENS

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 73.94 ef1b0321-f696-450a-b273-52d10bf0adee.docx
آگهی سایت 81.00 6d50d914-3294-4d52-bdc2-2e3931fbe55a.doc