جزییات مناقصه و مزایده

" CHRAMIC FERULES "

مناقصه

99/008

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" CHRAMIC FERULES "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" CHRAMIC  FERULES  "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 211.00 323d964d-bede-434d-8699-4b8c0e5335db.doc
آگهی سایت 81.50 cdac4e67-bcb1-4dfc-a722-50525043bda5.doc