جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهبانی از اماکن ،اموال و تاسیسات پالایشگاه‌های یازدهم و دوازدهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/863tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات نگهبانی از اماکن ،اموال و تاسیسات پالایشگاه‌های یازدهم و دوازدهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خدمات نگهبانی از اماکن ،اموال و تاسیسات پالایشگاه‌های یازدهم و دوازدهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 44.84 18f743a2-5d3f-4009-84a1-3a71a2208e78.pdf
آگهی سایت 649.21 4b5c6ba3-5572-4d9c-b5a3-7c33f0ba18fd.pdf