جزییات مناقصه و مزایده

P/F: H2S ANALYZER “MAIHAK”

مناقصه

99/012

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

P/F: H2S ANALYZER “MAIHAK”

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

P/F: H2S ANALYZER “MAIHAK”

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 211.50 76092022-3a11-447b-a59a-9f3f5708e5a9.doc
آگهی سایت 87.15 19a21a34-bba0-4988-83f8-541ef8c942e7.pdf