جزییات مناقصه و مزایده

خرید PIPE :با استاندارد NACE MR0175

مناقصه

98/006R10

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید PIPE :با استاندارد NACE MR0175

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید PIPE  :با استاندارد NACE MR0175

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 200.00 f505e9b6-ccb2-403e-87ae-68f94603109b.doc
آگهی سایت 81.50 85d066fe-b4da-4821-bba0-5135e5246237.doc