جزییات مناقصه و مزایده

FILTER ELEMENT-ساخت داخل

مناقصه

99/002R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

FILTER ELEMENT-ساخت داخل

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

FILTER ELEMENT-ساخت داخل

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 217.69 a561292c-896f-4558-8df7-e47974ac4734.pdf
آگهی سایت 142.96 9cae8d39-8846-48f0-987c-96ac84de0e49.pdf