جزییات مناقصه و مزایده

PIPE

مناقصه

98/003R5

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

PIPE

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 70.62 8f066457-8697-4614-83d6-68cc729760a9.docx
آگهی سایت 88.00 8b00d424-99fa-45e4-8e69-002a15a6ea7d.doc