جزییات مناقصه و مزایده

" ولو سیلندر تنفسی و گاز سنج انفرادیH2S "

مناقصه

98/041

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" ولو سیلندر تنفسی و گاز سنج انفرادیH2S "

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

" ولو سیلندر تنفسی و گاز سنج انفرادیH2S  "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 207.50 06c2d165-0b81-46bd-babd-2c40fa58f91c.doc
آگهی سایت 81.50 e8960cbd-0e08-40e6-b1f1-96bb5d98047a.doc