جزییات مناقصه و مزایده

" PROC .LOGIC "

مناقصه

98/130

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" PROC .LOGIC "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

" PROC .LOGIC  "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 206.50 15f278aa-9686-46de-a3df-5ea4f268cd74.doc
آگهی سایت 81.50 a5e358c7-6374-4d1d-a184-fb11cebfef18.doc