جزییات مناقصه و مزایده

" GALVANIC ANALIZER"

مناقصه

98/133

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" GALVANIC ANALIZER"

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

"  GALVANIC ANALIZER"

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 207.50 f9348a63-c688-47d6-96d7-fb6f11df15e6.doc
آگهی سایت 81.50 ca0b6dbb-a59b-45dd-993e-0a5d641db88f.doc