جزییات مناقصه و مزایده

" MECHANICAL SEAL "

مناقصه

98/121

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

" MECHANICAL SEAL "

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

"  MECHANICAL  SEAL "

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 208.50 d521b6f2-0496-4424-8f8c-934943363525.doc
آگهی سایت 81.00 28ec92ca-b2ed-444f-bc95-087ee2aadce5.doc