جزییات مناقصه و مزایده

STUD BOLT

مناقصه

97/030

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

STUD BOLT

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

STUD BOLTSTUD BOLT

عنوان اندازه (KB)
اقلام تقاضا 121.93 b4f7376e-160a-4d1c-bde2-e1de3a1e2be9.pdf
ارزیابی کیفی 274.56 f0763abe-2997-4295-a122-16642314d01d.pdf
آگهی سایت 97.54 d73411a7-ad0f-4e6a-9a2a-2d2175da5303.pdf