جزییات مناقصه و مزایده

OXYGEN ANALYZER

مناقصه

98/009R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

OXYGEN ANALYZER

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

OXYGEN ANALYZER

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 240.06 81b35ef8-c245-4474-893d-b2ebd9b7f003.pdf
آگهی سایت 119.97 6f7dc78d-da2c-4f0f-b256-0f95e2f4ae15.pdf