آدرس دفتر مرکزی :استان بوشهر - بندرعسلویه - شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی -صندوق پستی 75391/311

تلفن :

ساختمان ستاد مجتمع گاز پارس جنوبی: 07731312000

پالایشگاه اول(فاز 1): 07731314000

پالایشگاه دوم(فازهای 2 و 3): 07731313000

پالایشگاه سوم(فازهای 4 و 5): 07731315000

پالایشگاه چهارم(فازهای 6 و 7 و 8): 07731316000

پالایشگاه پنجم(فازهای 9 و 10): 07731317000

پالایشگاه ششم(فازهای 15 و 16): 07731318000  

پالایشگاه هفتم(فازهای 17 و 18): 07731311000

پالایشگاه هشتم(فاز های 20 و 21):07731319000

پالایشگاه نهم(فاز 12): 07731463000

پالایشگاه دهم (فاز 19) :07731466000

 

پست الکترونیکی :info@spgc.ir 


نام فرستنده را وارد کنید!
عنوان پرسش و پاسخ را وارد کنید!
ایمیل ارسال کننده را وارد کنید!