آرشیو اخبار - 05 آذر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گزارش تصویری از مراسمات تودیع و معارفه مدیران پالایشگاه اول، ششم، هفتم و دهم مجتمع گاز پارس جنوبی

گزارش تصویری از مراسمات تودیع و معارفه مدیران پالایشگاه اول، ششم، هفتم و دهم پارس جنوبی
۵ آذر ۱۴۰۱ ۱۳:۵۱