آرشیو اخبار - 21 آذر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

لزوم همکاری فرادستگاهی در عرصه بهینه‌سازی گاز

رفتار یا نحوه مصرف گاز در کشور بویژه در بخش خانگی از جمله چالش‌هایی است که شرکت ملی گاز ایران با آن روبرو است. اهمیت این مسئله زمانی به شکل جدی خود را نمایان می‌کند که بدانیم مصرف گاز در کشور، ۵/۵ برابر نُرم جهانی است.
۲۱ آذر ۱۴۰۱ ۲۲:۰۶
صفحه ۱ از ۲