آرشیو اخبار - 20 آذر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نهمین دوره‌ی ارزیابی تخصصی عملیات آتش‌نشانان شرکت ملی گاز ایران آغاز گردید

با حضور مقتدر و آماده تیم هفتاد نفره از آتش‌نشانان پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی، نهمین دوره‌ی ارزیابی تخصصی،عملیاتی آتش‌نشانان شرکت ملی گاز ایران کلید خورد.
۲۰ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۰
صفحه ۱ از ۴