آرشیو اخبار - 02 آذر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رستوران شهرک مسکونی کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی افتتاح شد

در راستای اهمیت و ضرورت توجه به نیازهای رفاهی خانواده کارکنان ساکن شهرک مسکونی مجتمع گاز پارس جنوبی، رستوران شهرک با حضور مدیرعامل، مدیران ستادی، کارکنان و خانواده آنان افتتاح شد.
۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۲
صفحه ۱ از ۲