آرشیو اخبار - 18 آذر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مزایده کاهش فلرینگ پالایشگاه های سایت یک و دو مجتمع گاز پارس جنوبی شنبه برگزار می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از برگزاری مزایده برای کاهش گازهای مشعل در پالایشگاه های سایت یک و دو مجتمع از پارس‌جنوبی در روز شنبه هفته آتی خبر داد.
۱۸ آذر ۱۴۰۱ ۱۲:۰۹
صفحه ۱ از ۲