آرشیو اخبار - 28 آبان 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اعضای جدید هیئت مدیره شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی معرفی شدند

با توجه به تصمیم مجمع عمومی شرکت ملی گاز ایران، ترکیب جدید هیئت مدیره شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی اعلام شد.
۲۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۱۳
صفحه ۱ از ۵