آرشیو اخبار - 01 آبان 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

فرآورش بیش از 2 هزار و 30 میلیارد متر مکعب گاز در مجتمع گاز پارس جنوبی

با تلاش مدیران و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی از ابتدای سال 80 تا کنون، بیش از 2 هزار و 30 میلیارد مترمکعب گاز از سکوها فرآورش شده است.
۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۰:۳۰
صفحه ۱ از ۲