آرشیو اخبار - 09 شهریور 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سرپرست پالایشگاه پنجم و نهم مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شدند

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی طی احکام جداگانه، کامبیز صفتی را به عنوان سرپرست پالایشگاه پنجم و محمود طاهری را به سمت سرپرست پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب کرد.
۹ شهریور ۱۴۰۱ ۲۱:۴۲