آرشیو اخبار - 08 شهریور 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عبور از فصل سرد سال با هم‌فکری، کار گروهی و اقدام‌های نوآورانه

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد که باید با هم‌فکری، کارگروهی منسجم و اقدام‌های نوآورانه برای تأمین پایدار گاز از فصل سرد سال عبور کنیم.
۸ شهریور ۱۴۰۱ ۰۸:۲۴
صفحه ۱ از ۵