آرشیو اخبار - 21 شهریور 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بازدید مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران و مدیران عامل شرکت‌های مجتمع گاز پارس جنوبی و نفت و گاز پارس از عملیات لوله‌گذاری دریایی سکوی ۱۶ پارس جنوبی

بازدید مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران و مدیران عامل شرکت‌های مجتمع گاز پارس جنوبی و نفت و گاز پارس از عملیات لوله‌گذاری دریایی سکوی ۱۶ پارس جنوبی
۲۱ شهریور ۱۴۰۱ ۰۰:۱۵